Menu

Om ISR-märkning

Därför ska du använda ISR-märkning för att stoppa tjuven: 

  • Tjuven undviker märkta föremål.
  • Märkningen härdar fast och är praktiskt taget omöjlig att avlägsna.
  • Lyckas man få bort en eller flera dekaler kommer ändå den inetsade texten att synas i Polisens UV-ljus. 
  • Registreringen görs enkelt av ägaren eller butiken och utan krav på vare sig registrerings- eller abonnemangskostnad. En internationell databas håller reda på föremålets ägare. Oavsett vilket land föremålet hittas i går det att spåra ägaren.
  • Upphittade föremål kan enkelt avslöjas om de är anmält stulet eller slaktat genom att scanna av QR-koden med en smartphone. Polisen får fram ägaruppgifter i realtid 24/7/365.

     

    När låsen inte räcker till - även om låset väger mellan 1,5 till 2 kilo kapas det av tjuven på cirka en minut enligt TestFakta (juni 2017)

 

Envis cykeltjuv jagar körande bil
Laserskurna dekaler som syns och sitter kvar

En av åtta dekaler paceras vid ramnumret

Hjulen skyddas också

Unik märkning på denna 80-tusen kronrors cykel

Röda färgen syns endast i UV-ljus

Märka en cykel på 10 minuter

Även i dagsljus ser polisen märkningen

Här är cyklarna ISR-märkta - skylt för cykelställ/staket 420x300 mm