Menu

Om ISR-märkning

Därför ska du använda ISR-märkning för att stoppa tjuven: 

Se viktig och tydlig information från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet längre ned på sidan

  • Tjuven undviker märkta föremål.
  • Märkningen härdar fast och är praktiskt taget omöjlig att avlägsna.
  • Lyckas man få bort en eller flera dekaler kommer ändå den inetsade texten att synas i Polisens UV-ljus. 
  • Registreringen görs enkelt av ägaren eller butiken och utan krav på vare sig registrerings- eller abonnemangskostnad. En internationell databas håller reda på föremålets ägare. Oavsett vilket land föremålet hittas i går det att spåra ägaren.
  • Upphittade föremål kan enkelt avslöjas om de är anmält stulet eller slaktat genom att scanna av QR-koden med en smartphone. Polisen får fram ägaruppgifter i realtid 24/7/365.

     

    När låsen inte räcker till - även om låset väger mellan 1,5 till 2 kilo kapas det av tjuven på cirka en minut enligt TestFakta (juni 2017)

BRÅ Brottsförebyggande rådet styrker tesen "den bästa stölden är den som aldrig inträffar"

 

Handlagda brott
De flesta cykelstölder förblir ouppklarade, eftersom det sällan finns en identifierad misstänkt person. Sett till samtliga handlagda stöld- och tillgreppsbrott är cykelstöld en av de antalsmässigt största brottstyperna.

 

År 2016 handlades 65 500 cykelstölder. En utredning inleddes i 5,5 procent (3 500) av de handlagda brotten, medan merparten, 61 900, direktavskrevs.

 

Omkring 300 cykelstölder personuppklarades, vilket ger en personuppklaringsprocent på strax över 0 procent.

 

Fakta
65 300 cykelstölder polisanmäldes (2016)
950 misstänkta (2016)
6,3 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under 2015 (NTU 2016)
0 procent = personuppklaringsprocenten (2016)

Envis cykeltjuv jagar körande bil
Röda färgen syns endast i UV-ljus

Hjulen skyddas också

Unik märkning på denna 80-tusen kronrors cykel

Laserskurna dekaler som syns och sitter kvar

Här är cyklarna ISR-märkta - skylt för cykelställ/staket 420x300 mm

Märka en cykel på 10 minuter

En av åtta dekaler paceras vid ramnumret

Även i dagsljus ser polisen märkningen