Menu

Om ISR-märkning

Därför ska du använda ISR-märkning för att stoppa tjuven: 

Tjuven undviker märkta föremål.

  • Märkningen härdar fast och är praktiskt taget omöjlig att avlägsna.
  • Lyckas man få bort en eller flera dekaler kommer ändå den inetsade texten att synas i polisens UV-ljus. 
  • Registreringen görs enkelt av ägaren eller butiken och utan krav på vare sig registrerings- eller abonnemangskostnad. En internationell databas håller reda på föremålets ägare. Oavsett vilket land föremålet hittas i går det att spåra ägaren.
  • Upphittade föremål kan enkelt avslöjas om de är anmält stulet eller slaktat genom att scanna av QR-koden med en smartphone. Polisen får dessutom fram ägaruppgifter i realtid 24/7/365. 
  • Läs här om tillverkarens 30-åriga erfarenhet av att skydda föremål genom märkning.

     

    När låsen inte räcker till - även om låset väger mellan 1,5 till 2 kilo kan tjuven klippa eller kapa låset på cirka en minut enligt TestFakta (juni 2017).

 Databasen är ISO 2700 GK och uppfyller GDPR:s regelverk

 

BRÅ, Brottsförebyggande rådet styrker tesen "den bästa stölden är den som aldrig inträffar"

År 2017 anmäldes 65 200 cykelstölder, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. De senaste tio åren har antalet anmälda brott varierat, jämfört med 2008 har antalet anmälda brott dock minskat med 2 procent

 

Fråga: Vem besvärar sig med att polisanmäla en cykel som kanske är värd 1 500 kronor om hemförsäkringens självrisk är 1.500 eller 3.000 kronor? Mörkertalet är mycket stort.

Envis cykeltjuv jagar körande bil
En av sex dekaler placeras vid ramnumret

Märk även batteriet på el-cyklar

Även i dagsljus ser polisen märkningen

Laserskurna dekaler som syns och sitter kvar

Unik märkning klart på 10 mnuter

Här är cyklarna ISR-märkta - skylt för cykelställ/staket 420x300 mm

Hjulen skyddas också

Röda färgen syns endast i UV-ljus