Menu

Om ISR-märkning

Därför ska du använda ISR-märkning för att stoppa tjuven: 

Tjuven undviker märkta föremål.

  • Märkningen härdar fast och är praktiskt taget omöjlig att avlägsna.
  • Lyckas man få bort en eller flera dekaler kommer ändå den inetsade texten att synas i polisens UV-ljus. 
  • Registreringen görs enkelt av ägaren eller butiken och utan krav på vare sig registrerings- eller abonnemangskostnad. En internationell databas håller reda på föremålets ägare. Oavsett vilket land föremålet hittas i går det att spåra ägaren.
  • Upphittade föremål kan enkelt avslöjas om de är anmält stulet eller slaktat genom att scanna av QR-koden med en smartphone. Polisen får dessutom fram ägaruppgifter i realtid 24/7/365. 
    Databasen är ISO 27000 GK samt uppfyller GDPR 

     

    När låsen inte räcker till - även om låset väger mellan 1,5 till 2 kilo kapas det av tjuven på cirka en minut enligt TestFakta (juni 2017)

BRÅ Brottsförebyggande rådet styrker tesen "den bästa stölden är den som aldrig inträffar"

År 2017 anmäldes 65 200 cykelstölder, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. De senaste tio åren har antalet anmälda brott varierat, jämfört med 2008 har antalet anmälda brott dock minskat med 2 procent

 

Fakta
65 200 cykelstölder polisanmäldes (2017)

 

Fråga: Vem besvärar sig med att polisanmäla en cykel som kanske är värd 1 500 kronor om hemförsäkringens självrisk är 1.500 eller 3.000 kronor? Mörkertalet är mycket stort.

Envis cykeltjuv jagar körande bil
Hjulen skyddas också

Laserskurna dekaler som syns och sitter kvar

Röda färgen syns endast i UV-ljus

Unik märkning klart på 10 mnuter

Här är cyklarna ISR-märkta - skylt för cykelställ/staket 420x300 mm

Märk även batteriet på el-cyklar

En av sex dekaler placeras vid ramnumret

Även i dagsljus ser polisen märkningen