Menu

Stöldskyddsmärkning GAMMAL

ISR-märkning

ISR-märkning är ett enkelt och effektivt sätt att stöldskyddsmärka dina ägodelar, och det fungerar speciellt bra för märkning av cyklar, MC, barnvagnar, rollatorer och båtmotorer till exempel.
I stöldskyddsmärkningen ingår bland annat ett antal dekaler och en ultraviolett vätska som man stryker över dekalerna. UV-vätskan etsas fast i det perforerade siffermönstret i dekalerna och märkningen är helt osynlig, tills någon lyser på märkningen med en UV-lampa. Då lyser märkningen upp och visar att föremålet är stöldskyddsmärkt.
Varje dekal har en unik kod som ägaren registrerar i en databas. När polisen hittar stöldgods kan de lysa med sina UV-lampor på föremålet, se koden och sedan via databasen enkelt koppla ihop det med rätt ägare. I varje märkningspaket ingår en varningsdekalen som dessutom har en QR-kod för att underlätta identifiering.
Dekalerna härdar fast och är praktiskt taget omöjliga att avlägsna. Lyckas man trots allt få bort en eller flera dekaler kommer ändå all text att vara synlig i polisens UV-ljus. Dessutom syns det att man avlägsnat dekalerna vilket ytterligare ökar misstankarna om att föremålet är stulet.

Märk
Det är enkelt och tar endast några minuter att stöldmärka exempelvis en cykel, MC, barnvagn eller båtmotor. 

1. Sätt de perforerade dekalerna på flera ställen på din ägodel.
2. Pensla den UV-baserade etsvätskan över den perforerade koden och webbadressen.
3. Sätt själva varningsdekalen på ett väl synligt ställe.

Registrera
I samband med märkningen är det viktigt att registrera din cykel eller den ägodel du märkt, tillsammans med dina kontaktuppgifter. Gå till följande sida: www.retainagroup.com/adnas. Kom ihåg att uppdatera de registrerade uppgifterna om du flyttar eller säljer din cykel.
En ackrediterad internationell databas håller reda på cykelns ägare. Oavsett vilket land föremålet hittas i kan polisen spåra ägaren. Databasen har manuell betjäning dygnet runt.
Ingen kostnad för registrering eller abonnemang tillkommer.

Stoppa tjuven
Stöldmärkning med ISR har en stark avskräckande effekt och risken för stöld minskar avsevärt genom att dina föremål är stöldmärkta. Ett upphittat föremål kan enkelt avslöjas om det är anmält stulet eller slaktat. Polisen kan lätt identifiera rätt ägare.

Ett stöldmärkningspaket innehåller två stora, två små och en mellanstor perforerad dekal, en varningsdekal, UV-vätska med påstrykare, registreringskort samt bruksanvisning.
För ytterligare information;
Produktblad, klicka här