Menu

Press

Artiklar - Blogg - Nyheter

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2018
1 Dec

Underhåll - Sopsaltning

2018-12-01 08:00
En gul maskin tar bort snö från en cykelbana.

För att göra det enklare och säkrare att cykla i Stockholm året runt satsar vi på att förbättra underhållet av stadens totalt 211 mil gång-och cykelbanor. Målet är att cykelbanorna ska vara framkomliga och trafiksäkra hela året.
Underhåll

För att det ska vara smidigt att cykla och för att du ska känna dig säker gör vi flera åtgärder. Det omfattar alltifrån asfaltering och bra belysning till tydliga markeringar för var du får cykla, men också sandsopning, lövupptagning, halkbekämpning och snöröjning, liksom att klippa träd och buskar, ta bort glassplitter, grenar och andra föremål som kan orsaka olyckor.

För att förbättra förutsättningarna att cykla utvecklar vi löpande våra metoder för drift och underhåll. På sommaren använder vi exempelvis två miljövänliga elbilar. Fram till år 2018 satsar vi extra på asfaltering, breddning av cykelbanor och belysning.
Pendlingsstråk för cykel

Vi satsar på att förbättra förutsättningarna att arbetspendla med cykel. Av stadens totalt 211 mil gång-och cykelbanor har 36 mil cykelstråk pekats ut som pendlingsstråk i staden cykelplan. Av dessa cykelstråk har drygt 20 mil extra hög driftstandard. Målet är att de ska vara framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid. Arbetet omfattar alltifrån sandsopning och lövsopning till halkbekämpning och snöröjning. Med den så kallade sopsaltningsmetoden får vi fler grusfria cykelstråk, vilket minskar risken för att cykla omkull i rullgrus. Vi använder samma metod för att sopa bort löv från cykelbanorna tidigt under hösten för att minska risken för lövhalka som för att hålla cykelbanorna fria från snö och is mer effektivt under vintern. För dig som vill börja cykla tidigt på våren är cykelbanorna rena och fina redan då.

Cykla på vintern För att fler ska välja att cykla under vintersäsongen satsar vi extra på vinterväghållning av cykelbanor, särskilt på delar av pendlingsstråken för cykel. Vi samarbetar med våra angränsande kommuner så att cykelstråken håller samma standard över kommungränserna. Dessa cykelbanor hålls fria från snö och is med en metod som kallas sopsaltning. Karta över cykelstråk som sopsaltas vintern 2018-2019Vintercyklingen har ökat med 30 procent sedan 2012. Under vintern år 2018-2019 kommer drygt 20 mil cykelstråk att ha högre standard. Frågor och svar om snöröjning

Snöröjning med sopsaltningsmetoden för gång- och cykelbanor Sedan vintern år 2013-2014 använder vi en metod som kallas sopsaltning för att hålla de prioriterade cykelstråken fria från snö och is. Av de dryga 20 milen som vi underhåller med sopsaltningsmetoden är det cirka 15 mil som består av både gång- och cykelbanor. Anledningen till att sträckorna som underhålls för gång inte är lika långa är att det bara är möjligt att sopsalta på de kombinerade banorna om de inte skiljs åt av fysiska hinder som till exempel kantstenar och staket.

Hur sopsaltningen går till En maskin borstar bort snön och sprider samtidigt en saltlösning istället för sand eller grus. Samtidigt som vi håller saltmängden nere minskar risken för slaskbildning och återfrysning eftersom ytan sopas ren från snö innan vi lägger på saltlösningen. Vi kan använda metoden ner till cirka åtta minusgrader. Blir det kallare använder vi traditionell snöröjning med plogning och sandning tills det blir mildare väder. För en effektiv vinterväghållning testar vi exempelvis olika borstar för att ta bort snön liksom metoder för att sprida saltlösning. Det sker i samarbete med stadens entreprenörer och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Genom att löpande utveckla metoden kan vi öka effektiviteten och höja standarden samtidigt som vi håller saltmängderna nere. VTI:s utvärdering om sopsaltning av cykelvägar Utvärdering av sopsaltning på cykelstråk i Stockholm vintern 2016/17

Säkerhet och framkomlighet Tänk på risken för återfrysning:

    Skuggiga partier
    Broar
    Svackor där vatten samlas

    Tö i solsken på våren som återfryser (dagsmeja)Hala Ytor:    Körplåtar och brunnslock kan bli hala när de är blöta
    Platser där ett sopsaltat stråk korsas finns risk för halka

    Röda ytor kan bli hala vid vinterväglag

 Stockholm Stad Senast uppdaterad 31 oktober 2018  Foto: Lennart Johansson Kontakt Övergripande information för staden


Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord