Menu

Press

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2019
29 Jan

Båtmotorstölderna minskade med 8 procent under 2018

2019-01-29 08:00
Båtmotorstölderna minskade med 8 procent under 2018
Under 2018 registrerades 2510 polisanmälningar av båtmotorstölder, vilket kan jämföras med 2017 då antalet stölder låg på 2729, en minskning med 8 procent. Det visar den senaste statistiken från Brå.
Minskningen ägde främst rum under de två första kvartalen medan antalet stölder av båtmotorer under kvartal tre och fyra låg på ungefär samma nivåer som 2017.
Diagrammet visar antalet båtmotorstölder fördelat på kvartalen.
Flest stölder av båtmotorer skedde i storstadsområdena, men i polisregion Stockholm och polisregion Väst minskade stölderna markant. I polisregion Stockholm registrerades 816 stulna båtmotorer under året, en minskning med 15 procent jämfört med 2017. I polisregion Väst registrerades 616 stulna båtmotorer, en minskning med 16 procent jämfört med 2017. Även i polisregion Mitt minskade stölderna av båtmotorer och under året registrerades 169 stulna motorer, en minskning med 18 procent jämfört med året innan. - Minskningen av stulna båtmotorer kan förklaras med en ökad medvetenhet hos båtägarna samt arbetet med Båtsamverkan. I dessa tre polisregioner där stölderna minskat rejält arbetar man även aktivt med Båtsamverkan, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst. I polisregionerna Syd och Bergslagen har däremot stölderna ökat under året. I polisregion Syd registrerades 325 polisanmälningar av stulna båtmotorer, en ökning med 24 procent. I polisregion Bergslagen registrerades 172 polisanmälningar av stulna båtmotorer, en ökning med 10 procent.
Diagrammet visar antalet båtmotorstölder fördelat på de olika polisregionerna.

Larmtjänst uppskattar att ca 70- 90 procent av de stulna motorerna försvinner utanför landets gränser. - Mycket stöldgods transporteras ut till Litauen och Polen. Dessa länder fungerar som transitländer innan stöldgodset förs vidare till exempelvis Vitryssland och Ukraina, säger Mats Galvenius.
Tips för att minska risken för stöld:
Gå med i Båtsamverkan
Stöldmärk din båt och båtmotor.
Skriv upp skrov- och motornummer
Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb
Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad!

 

Kontakt: Åsa Sönnerby, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.sonnerby@larmtjanst.se

Kategorier:

Relaterade bilder

Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord