Menu

Press

Artiklar - Blogg - Nyheter

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2023
28 Feb

Försäkringsbranschen granskar dokument, kvitton och bilder

2023-02-28 08:00
Under 2023 kommer försäkringsbranschen att genomföra en fördjupad kontrollaktivitet för att granska dokument, bilder och kvitton som inkommit som underlag för skadeanmälningar. Målet är att hitta manipulerade underlag som används för att få ut ersättning från försäkringsbolagen som kunden inte är berättigad till.

Försäkringsbranschen har intensifierat det branschgemensamma arbetet för att motverka försäkringsbedrägerier. Sedan 2017 har branschen genomfört gemensamma kontrollaktiviteter för att försvåra för de som planerar att begå försäkringsbedrägeri. Under 2023 kommer försäkringsbolagen att genomföra en kontrollaktivitet för att granska underlag som lämnas in för bedömning av skadeärenden, t.ex. dokument, kvitton och bilder.

Under 2022 genomförde försäkringsbolagen 8 875 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att avböja skadeutbetalningar till ett värde av 578 miljoner kronor. Fem procent av de avböjda försäkringsfallen avböjdes på grund av manipulerade handlingar. Genom kontrollaktiviteten vill branschen hitta fler manipulerade dokument, bilder och kvitton som används för att försöka få ut ersättning från försäkringsbolagen som kunden inte är berättigad till.
- Det kan exempelvis röra sig om manipulerade kvitton där man i efterhand ändrat beloppen eller bilder där man ändrat datum och plats för att det bättre ska stämma in med det påstådda händelseförloppet, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst. Varje år betalar försäkringsbranschen ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder och en grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör minst 5–10 procent av dessa utbetalningar. Detta kostar försäkringskollektivet ca 3,5–7 miljarder kronor årligen. Genom aktiviteten vill branschen bidra till att värna kollektivet av ärliga försäkringstagare mot bedrägerier som görs av oseriösa aktörer. - Larmtjänst har sedan många år tillgång till avancerad analysutrustning för att avslöja manipulerade dokument. Utrustningen möjliggör analyser av bl.a. pennpastor, tryckmärken och skrifter, vilket ger goda möjligheter att fastställa om kvittot eller dokumentet har manipulerats i efterhand, säger Mats Galvenius. Resultatet från kontrollaktiviteten kommer redovisas i början av nästa år. Genom de fördjupade kontrollaktiviteterna erhåller försäkringsbranschen en ökad kunskap om modus för bedrägerier inom respektive försäkringsområde som man tar med sig i det fortsatta arbetet med skadereglering. Publicerat 28 februari 2023 Hela artikeln hittar du här: https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Press/2023/forsakringsbranschen-granskar-dokument-kvitton-och-bilder Kontakt: Åsa Lundin, kommunikatör Larmtjänst, tele: 08- 522 784 39, asa.lundin@larmtjanst.se, www.larmtjanst.se Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.

Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord