Menu

Press

Artiklar - Blogg - Nyheter

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2024
15 Maj

Ett samarbete för aktiv mobilitet under vinterhalvåret

2024-05-15 19:04
Ett samarbete för aktiv mobilitet under vinterhalvåret
Under de mörka vintrarna i Östersjöregionen, med snö och regn, minskar antalet personer som går eller cyklar i vardagen – till skola, jobb och fritidsaktiviteter. För att få fler att gå och cykla året om behövs det infrastruktur som är anpassad för cykling, och som skapar säkerhet och attraktivitet. Men det räcker inte med att infrastrukturen är säker, medborgarna måste också uppleva det som ett attraktivt och säkert alternativ.

Projektet Baltic Sea region – Active MobiliTy Solutions (BATS) syftar till att förändra den traditionella mobilitetsplaneringen genom att ge stadsplanerare som jobbar med frågorna insikter om fördelarna med aktiv mobilitet (cykling och gång) året runt. Inom BATS samarbetar sju städer och fem organisationer för att utforma och genomföra policys, planera för infrastruktur och genomföra kampanjer som effektivt främjar gång och cykling även under svåra ljus- och väderförhållanden.

Projektet syftar till att stötta lokala och regionala myndigheter i utformning och implementering av policyer, infrastruktur och kampanjer som främjar aktiv mobilitet året runt. Inom BATS utvecklas två metoder som sen kommer att testas i de sju städerna i Östersjöregionen. Arbetet kommer sedan att överföras till andra regioner runt Östersjön. En av metoderna som kommer att utvecklas inom BATS är ett tekniskt verktyg som ska hjälpa stadsplanerare i sitt arbete med att förbättra infrastruktur och trafiksystem för aktiv mobilitet året om. Den andra metoden som utvecklas inom projektets är en praktisk guide för stadsplanerare att förmedla fördelarna med gång och cykling året runt till sina medborgare. Denna del spelar stor roll, då det inte räcker med att infrastrukturen är säker i praktiken – den måste upplevas säker av cyklisterna för att de ska våga använda den. Cykelfrämjandets roll i projektet är att tillföra expertis om framför allt de svenska cyklisternas perspektiv och behov inom aktiv mobilitet under vinterhalvåret. Här kommer kunskapen som samlats från Cykelfrämjandets årliga Kommunvelometer och Cyklistvelometern som genomförs vartannat år vara en del av underlaget. PROJEKTDELTAGARE: Umeå kommun (SE) Lahti (FI) Municipality of Gdynia (PL) Kalundborg Municipality (DK) Klaipeda Public Transport Authority (LT) Union of Harju County Municipalities (EE) Gate 21 (DK) Cykelfrämjandet (SE) Aalto University (FI) Tallinn University of Technology (EE) Gdansk University of Technology (PL) Mer om projektet Projektet inleddes den 1 november 2023 och pågår till den 31 oktober 2026. Project budget: €3,520,369€ (€2,816,295 European funding) Funding programme: Interreg Baltic Sea Region; Priority 3: Climate-neutral societies; Objective 3.3: Smart Green mobility Läs mer om BATS-projektet här. Länk till projekthemsida: BATS – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)
Kategorier:

Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord