Menu

Press

Artiklar - Blogg - Nyheter

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2024
10 Jun

Riksrevisionen granskar förutsättningarna för cykeltrafik

2024-06-10 16:55
Cykling är ett klimatsmart, hälsosamt och samhällsekonomiskt effektivt transportsätt som riksdagen vill främja. Trots det är cykelinfrastrukturen ofta osammanhängande, och har sådana brister att den orsakar många allvarliga olyckor bland cyklister. Riksrevisionen granskar nu statens insatser för cykeltrafiken.
Person som cyklar i stadstrafik, med bilar och fotgängare i bakgrunden.

– Risken att dö eller drabbas allvarligt i en olycka är många gånger större för cyklister än för personbilister, och nästan hälften av olyckorna beror på brister i trafikmiljön. Det här är en fråga som måste bli tagen på största allvar, säger riksrevisor Helena Lindberg.
I Sverige cyklar i genomsnitt 936 000 personer varje dag en sträcka på 6,5 kilometer, och sett till alla resor görs drygt var åttonde resa på cykel. Forskning pekar på att det kan vara mycket samhällsekonomiskt effektivt att genomföra cykelinvesteringar. Riksdagen har i flera sammanhang uppmärksammat cyklingens positiva sidor och har uttryckt en vilja att främja detta transportsätt tillsammans med gång- och kollektivtrafik. Trafikutskottet har lyft fram att cykeln ska vara ett attraktivt transportsätt, att det är viktigt att cykelinfrastrukturen hänger samman både lokalt och regionalt och att den behöver utformas så att den blir trafiksäker och har god framkomlighet. Det finns dock flera indikationer på att dessa ambitioner inte omsätts i tillräckligt verkningsfulla åtgärder. Cyklingen har sannolikt minskat något de senaste åren, framför allt i glesare befolkade områden och bland barn. Vidare är cyklister kraftigt överrepresenterade vad gäller allvarliga olyckor jämfört med personbilister. Cykelinfrastrukturen har bland annat kritiserats för att ofta sakna den systemlogik som karaktäriserar vägnätet i stort, och nära hälften av olyckorna bland cyklister bedöms bero på vägarnas utformning och underhåll. Syfte Granskningen ska svara på om statens insatser för cykeltrafiken är effektiva. Publicering Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2025. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande. Publiceringskalendern Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04. Riksrevisionen granskar 31 maj 2024

Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord