Menu

Press

  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord

2015
16 Apr

Ny metod i kampen mot cykelligorna

2015-04-16 13:56
Ny metod i kampen mot cykelligorna
Cykelstölderna i Sverige ökar enligt polisen. I fjol anmäldes 70 900 cykelstölder, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan.

Cykelstölderna i Sverige ökar enligt polisen. I fjol anmäldes 70 900 cykelstölder, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Det innebär att cykelstölderna nu är uppe i ungefär samma nivåer som för tio år sedan, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

 

Samtidigt har cyklingen – inte minst som arbetspendling – ökat kraftigt, men mörkertalet kring cykelstölderna är fortfarande väldigt stort. Anmälningsbenägenheten ökar med den stulna cykelns värde, liksom med ett bättre försäkringsskydd. I bland annat USA och Storbritannien har man lyckats reducera antalet cykelstölder ordentligt med en ny metod som bygger vidare på DNA-märkning: International Security Register, ISR-märkning.

 

För de nordiska länderna är det Safesolution SmartDNA som har rättigheterna till ISR-märkningen. – Fördelen är att den inte kostar skjortan, och varken registrerings- eller abonnemangskostnader tillkommer, berättar Pär Sandevik som arbetar för Safesolution genom sitt företag Smartsand.
Pär Sandevik har initialt vänt sig till ett antal cykelåterförsäljare i Stockholm och Uppsala och redan i inledningsskedet nappade ett 15-tal handlare
som vill sälja ISR-märkning – eller applicera den på de cyklar de säljer. Långtgående förhandlingar pågår också med av Sveriges största rikstäckande cykeldetaljistkedjor.

 

 – Det handlar om en ny metod som har dykt upp i och med att det finns en databas som går att använda. ISR-märkning är en ny teknik för den svenska marknaden, där man använder befintlig teknik och utnyttjar en del av de. Man har också insett att det finns andra parametrar som driver utvecklingen, som att folk inte riktigt är villiga att betala varje månad för att få finnas med i databasen, säger Pär Sandevik.
För databasen som används är densamma som för SmartDNA-märkningen. Skillnaden är dock att med ISR-märkningen finns en QR-kod med på etiketterna
– vilket gör att cykelns status går att kontroller omedelbart och på plats. Med en mobilapp, en QR-kodläsare, kan vem som helst kolla upp om cykeln man just hittat

eller planerar att köpa, är anmäld stulen.

 

FORTFARANDE UPPLEVER POLISEN dock att folk generellt är för dåliga på att skydda sina ägodelar. Antalet anmälda cykelstölder har minskat sedan 90-talet, men
under de senaste åren noterar man en uppgång. Samtidigt har cyklingen ökat kraftigt, och alltfler cykelpendlar till jobbet exempelvis, hela 18 procent. Det ställer dock även helt andra krav på cyklarna och cykling har blivit en materialsport även bland Svenssons. Under 2014 ökade cykelförsäljningen för tredje året i rad och under perioden 2011–2014 handlar det om en ökning på 17 procent, enligt Svensk Cykling. – En stulen cykel ersätts inom ramen för hemförsäkringen, men då bara upp till ett värde på uppåt 8–9000 kronor. Många av de dyrgripar som stjäls ligger på helt andra inköpspriser, inte sällan uppåt 50 000 kronor, säger Pär Sandevik.
Att värdet på cyklarna som stjäls har dragit iväg ordentligt – inte minst med elcyklarnas intåg på marknaden – är något som även polisen noterat:
– Men ändå är det fortfarande många som låser fast sina cyklar med ett slanglås för 29 kronor, menar Björn Svensson, polisinspektör med ansvar för brottsförebyggande verksamhet i Järfälla kommun och Upplands Bro. Så fort vädret är hyggligt och folk rullar ut sina cyklar skjuter anmälningarna om cykelstölder i höjden.
– Vi ser ett stort problem. Vi hanterar lokalt väldigt mycket cyklar och när det är som värst skulle det nästan behövas en heltidstjänst bara för att hantera allting
kring cykelstölderna. Men problemet med cykelstölder är ett problem som rör på sig:
– Trenden för cykelstölder är ofta ganska lokal, beroende på var cykelligorna opererar för tillfället. De har lastbilar el pickuper som de åker runt med och bara
plockar cyklar. De livnär sig på det här – helt enkelt för att det finns en marknad, konstaterar Björn Svensson.

 

DET HÄNDER DÅ och då att polisen lyckas komma åt en cykelliga och lägga beslag på ett större antal stulna cyklar, men många gånger kan det vara svårt att spåra
de rättmätiga ägarna till stöldgodset.
– Vi gör alltid ett godssök när vi får in en cykel, men ofta får vi ingen träff. Att märka cykeln och lägga till den i ett stöldregister ökar ju chansen att man får tillbaka
den. Och att ha koll på ramnummer och göra en anmälan med ramnummer.
– Vi bedriver ju dessutom godsspaning på olika försäljningsställen som exempelvis Blocket. Där kan man också hitta en hel del. Det finns en marknad – om det inte fanns det skulle problemet inte heller finnas. Från polisens sida ser man det förebyggande arbetet som oerhört centralt. Björn Svensson understryker vikten
av att ha ett rejält godkänt lås, att låsa fast sin cykel i exempelvis ett ordentligt cykelställ eller en stolpe och att märka den.
– Vi har börjat få in en del cyklar som är märkta med märk-DNA, men vi tror att det avskräcker tjuven att den här cykeln är märkt. Det gäller egentligen allt gods, märk ditt hus, din cykel, din båt, så blir det mer svåravyttrat och väcker misstankar.

 

Ett tiotal återförsäljare i Stockholm, där Pär Sandevik börjat sin marknadsbearbetning, nappade omedelbart på den nya lösningen och vill börja applicera eller
sälja den.

ISR-märkningen består av en förpackning som innehåller sex dekaler att fästa på varje cykel. Och dekalerna är framtagna för att vara svåra att få bort, då får man pilla bort millimeter för millimeter. Sedan penslar man på en etsflouroscent som tränger ner i underlaget – på cyklar handlar det om lacken, eller metallen eller kolfibermaterialet.
– Om man lyckas ta bort sex dekaler, vilket skulle ta rejält lång tid, så finns märkningen fortfarande kvar. Man kan se märkningen med de uv-lampor som polisen
redan har idag, berättar Pär Sandevik.

 

Safesolution SmartDNA förhandlar idag med försäkringsmäklare som för en dialog med försäkringsbolagen. Pär Sandevik jämför med en guldsmedsbutik som installerar DNA-dusch, då bjuder försäkringsbolaget på självrisken. En motsvarande lösning är förhoppningen även för ISR-märkning. – Den minskning av stölder man har noterat i exempelvis Storbritannien ligger i stort sett på samma nivåer som man lyckats reducera inbrott med märk-DNA i Sverige. Det handlar om 75–80 procent minskning av stölder, även om det är svårare att mäta cyklar som inte blir stulna än villor som inte får inbrott, menar Pär Sandevik.
– Men det är en markant skillnad, de ISR-märkta cyklarna får vara ifred. c

Sverige hör de länder som har högst andel cykelstölder. En procent av alla cykelstölder klaras upp med personuppklaring. Cykelstöld är ett säsongsbetonat
brott som ökar under vår- och sommarmånaderna. Enligt Brås frågeundersökning NTU anmäler 40 procent en stulen cykel, jämför med 90 som anmäler en stulen bil.

 

Det är vanligare att man får cykeln stulen på allmän plats, än i hemmet. Personer som bor i lägenhet och i storstan drabbas oftare än personer som bor i villa och i glesbygd. År 2014 polisanmäldes cirka 70 900 cykelstölder i Sverige, vilket är en ökning med sju procent jämfört med året innan.
Källa: Brå

 

HANNA STENVALL S&S NUMMER 2 2015 | 7

Kategorier:

Relaterade filer
Namn Senast ändrad Storlek
isr-markning-i-sos-2015.pdf 2018-06-10 21:50 1,75 MB


Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
  Prenumerera
Kategorier
Nyckelord